top of page

מאמר מתוך כתב העת עתמול (1990)

"עת-מול" עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל. מיסודם של אוניברסיטת תל אביב ומשרד החינוך (היום יד בן צבי). כרך ט"ו, גיליון 5 (91)-יוני 1990 עמוד 22, 23.

"...באחד הימים של שנת 1934 שמעתי שבבית וגן, הישוב מדרום ליפו, מחפשים שומר ופניתי אליהם. כשעברתי על גבול הפרדסים של ג'בליה, היא גבעת עליה של היום, הסתכלתי על החולות מסביב ואמרתי לעצמי "וואלה הגזימו אלה שקראו לשכונה הזו בית וגן". חוץ מכמה בתים קטנים, שקועים עמוק בדיונות הלבנות, עצי ג'ומס בודדים ומעט גפנים שגדלו פרא, לא היה שם כלום...."לכתבה המלאה

פגישה עם דוד קרמן שמתוארת בכתבה של רחל חלפי על בת ים (1960)

רחל חלפי, טיול של סתם - בבת-ים, מעריב, 28 בנובמבר 1960

"...דוד שהסתובב על הסוסה שלו בחולות, והדף את הערבים מג'בליה. שהיה יושב באמבוש ליד החנות היחידה, החנות הראשונה - זו של נובובולסקי, איפה שאפשר היה לקנות הכל. אז עוד קראו לה בית וגן. חלמו על מין שכונה אקסלוסיבית למשפחות אדוקות..."לכתבה המלאה

bottom of page