דוד השומר

דוד קרמן השומר של בת ים

horseOriginal.jpg